Avoimet työpaikat

Labquality hakee tietellistä johtajaa ja tuotekehityspäällikköä Labquality hakee kasvustrategiaansa toteuttamaan tieteellistä johtajaa, jonka ensisijaisena vastuuna on vahvistaa yhtiön tieteellistä profiilia ja linjata tulevaisuuden EQA-strategiaa. Tieteellisen johtajan työpariksi rekrytoidaan tuotekehityspäällikköä. Lisää tietoa täältä linkistä.  

Tyks-Sapa liikelaitoksessa erikoislääkärin määräaikainen virka

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Tyks-Sapa liikelaitoksessa on haettavana erikoislääkärin  määräaikainen ( -31.12.2017 asti) virka Tykslabin ja Patologian palvelualueiden yhteisessä ”Molekulaarisen syöpägenetiikan osaamiskeskus” –projektissa, sijoituspaikkana Tyks Kantasairaalassa sijaitseva Tykslabin Molekyyligenetiikan laboratorio.

Tehtävään valittu tulee lääketieteellisenä asiantuntijana suunnittelemaan ja koordinoimaan molekulaarisen syöpägenetiikan alaan kuuluvien tutkimusten käyttöönottoa Tyks-Sapan Tykslabin ja Patologian palvelualueilla osana työryhmää, johon tällä hetkellä kuuluu 12 bioanalyytikkoa, kolme sairaalageneetikkoa, kaksi solubiologia sekä kaksi erikoislääkäriä.

Tehtäviin kuuluu perehtyminen ja osallistuminen molekyyligenetiikan laboratorion tämänhetkiseen palvelutuotantoon. Tykslabilla on kansallisen palvelu- ja asiantuntijalaboratorion asema erityisesti verisyöpien molekyyligeneettisessä diagnostiikassa ja Tykslab tuottaa molekyyligeneettisiä tutkimuksia kaikkien yliopistosairaaloiden käyttöön. Tyks-Sapa liikelaitoksen molekulaarisen syöpägenetiikan osaamiskeskusprojektissa vuosina 2016-2017 yksiköiden resurssit on yhdistetty tutkimusvalikoiman lisäämiseksi nopeasti kehittyvän molekulaarisen syöpädiagnostiikan alueella.  Projektin kuluessa tullaan ottamaan käyttöön uusia molekyyligeneettisiä ja molekyylipatologisia tutkimuksia Tykslabin ja Patologian palvelualueilla molempien yksiköiden tila- ja henkilöstöresursseja sekä uusia teknologioita, kuten  NGS, hyödyntäen.   

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on kliininen kemia tai patologia. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös erikoistumisvaiheessa olevien ja alasta kiinnostuneiden lääkärien hakemukset huomioidaan.  Aiempi tutkimuskokemus molekyyligenetiikan alalta ja lääketieteen tohtorin tutkinto katsotaan eduksi.

Lisätietoja ja hakuohjeet: katso www.kuntarekry.fi

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa osastonylilääkäri Veli Kairisto, puh. 02 313 0000 sekä Tykslabin johtaja Paula Grönroos, puh. 02 313 3914 tai 0400 937 460

www.vsshp.fi