Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys
Föreningen för Klinisk Kemi i Finland

Hae apurahaa

SKKY myöntää matka-apurahoja kokouksiin ja koulutuspäiville osallistumista varten. SKKY myöntää apurahoja myös kliinisen kemian ja laboratoriolääketieteen tutkimustyöhön ja jäsenistön oman ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen. Henkilökohtaisen kuukausiapurahan saaminen edellyttää kokopäiväistä työskentelyä tutkijana. SKKY:n johtokunnalle osoitetut hakemukset lähetetään sihteerille ja ne käsitellään aina seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Uudet 10.1.2023 päivitetyt apurahasäännöt ja tutkimusapurahojen ohjeet löydät alta.

Muistathan, että SKKY jakaa myös tieteelliseen tutkimukseen tarkoitetun suuremman niin kutsutun vuosiapurahan (maks. 25 000 €) yhdelle tai useammalle hakijalle. Apurahan hakeminen tapahtuu vuosittain 31.1. mennessä ja päätös tämän apurahan myöntämisestä tehdään viimeistään vuosikokousta edeltävässä johtokunnan kokouksessa.