Tämä on kyselylomake Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry:n (SKKY) jäsenille halukkuudesta liittyä EFLM Academy:n jäseniksi (https://www.eflm.eu/site/page/a/1555). Kliinisen kemian erikoislääkärit ja sairaalakemistit voivat samalla hakea EuSpLM-rekisterin jäsenyyttä (https://www.eflm.eu/site/page/a/1305). Jos haluat liittyä EuSpLM-rekisteriin, tulee sinun antaa JulkiTerhikin (https://julkiterhikki.valvira.fi/) rekisterinumero mahdollista pätevyyden tarkistamista varten.

Sähköpostiosoite tulee ilmoittaa EFLM Academy:yn liittymistä varten. Tiedotus EFLM Academy:stä hoidetaan sähköpostitse. Lisäksi SKKY käyttää sähköpostia jäsentiedotuksissaan. Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi hyväksyt osoitteen käytön näihin tarkoituksiin.

HUOM! Jos haluat vain vaihtaa sähköpostisi, älä tee sitä tätä kautta! Muuten sinulle rekisteröityy tuplajäsenyys EFLM Academyyn. 

Vuoden 2024 ilmoittautumiset on nyt tehty, seuraavan kerran on mahdollista ilmoittautua SKKY:n kautta vuodelle 2025.