Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys
Föreningen för Klinisk Kemi i Finland

Info

Suomen kliinisen kemian yhdistys r.y. – Föreningen för klinisk kemi i Finland r.f. (SKKY) har fungerat i över 50 år som en vetenskaplig förening för både läkare och kemister intresserade av klinisk kemi.

Enligt stadgarna är föreningens uppgift också att befordra den praktiska och teoretiska utvecklingen av klinisk kemi i Finland. Antalet medlemmar har vuxit ända till 1990-talet. I slutet av föreninges första egentliga verksamhetsår, 1947, var antalet medlemmar 33. År 2004 hade föreningen 462 medlemmar och 20 understödande medlemmar.