Sääntömääräinen vuosikokous 2019 ja kevätkoulutuspäivät

Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry (SKKY)                        Kokouskutsu

Helsinki                                                                                 9.4.2019

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: ma 6.5.2019 klo 15.30

Paikka: Hotelli Kalastajatorppa, Merisali

Asiat: Esityslistan mukaisesti. Kohtaan 11 ei ole tullut esityksiä.

Tervetuloa,

SKKY:n johtokunta

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Järjestäytyminen
  1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
  2. Pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta, toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen
 6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja tilivelvollisille
 7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
 8. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
 9. Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta. Valituista jäsenistä määrätään varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
 10. Tilintarkastajan/-tarkastajien ja varatilintarkastajan/-tarkastajien valinta
 11. Muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat
 12. Kokouksen päättäminen