SKKY:n vuosiapuraha haettavissa 31.1.2020 mennessä!

SKKY päätti 70. toimintavuotensa kunniaksi vuonna 2016 ottaa käyttöön tieteelliseen tutkimukseen tarkoitetun vuosittaisen apurahan (25000€). SKKY jakoi tämän vuosittaisen apurahan ensimmäistä kertaa kevätkokouksessaan 2017. 

SKKY voi myöntää tieteelliseen tutkimukseen tarkoitetun apurahan (enintään 25 000 €) yhdelle tai useammalle hakijalle vuosittain harkinnan mukaan hakemusten ja yhdistyksen taloudellisen tilanteen perusteella. Hakemus vuosittaista suurempaa apurahaa varten tulee toimittaa kunakin vuonna 31.1. mennessä sähköisesti SKKY:n johtokunnan sihteerille. Hakemuksessa tulee kuvata tutkimuksen tausta, tarkoitus, sen merkitys laboratorioalalle, toteutussuunnitelma, aikataulu ja erittely kuluista. Apuraha voidaan käyttää hakijan omaan tai avustavan henkilökunnan palkanmaksuun, reagenssikuluihin ja palveluiden ostoihin, mutta ei esim. laitteiden hankintaan tai tilavuokrien maksuun. Apurahan maksu voidaan suorittaa heti apurahan myöntämisen jälkeen toimeksiannon perusteella. Apurahan saajan tulee raportoida apurahan käytöstä vähintään vuosittain sekä kirjoittaa kuvaus tutkimustyön tuloksista Kliinlab-lehteen. Mikäli apuraha on tarkoitettu hakijan tuloksi, tulee toimittaa johtokunnalle tosite työnantajalta tai vastaava, että apuraha-ajalla ei ole ollut palkanmaksua sekä mahdollinen julkaisu tai muu selvitys tutkimustyön tuloksista. Apurahaa ei myönnetä yhtäaikaisesti henkilökohtaisen tutkimusapurahan kanssa. Apuraha voidaan myöntää vain kertaalleen yhteen tutkimukseen. Päätös apurahan myöntämisestä tehdään viimeistään vuosikokouksen yhteydessä pidettävässä johtokunnan kokouksessa.