Vuoden 2018 kliininen kemisti on Tarja Melkko

Tarja Melkko on SKKY:n 17. Vuoden Kliininen Kemisti. Vuoden 2018 Kliininen Kemisti julkistettiin Pohjoismaisen Kliinisen kemian kongressin avajaisissa 12.6.2018, ja palkinto luovutettiin Laboratoriolääketiedetapahtuman avajaisissa 4.10.2018. Palkinnoksi Vuoden Kliininen Kemisti sai Lars Holmströmin grafiikanlehden ja matka-apurahan arvoltaan 2500€ tieteelliseen kongressiin osallistumista varten. Valitsijaraatiin kuuluivat dosentit Päivi Laitinen (pj.), Ilkka Mononen, Ursula Turpeinen, Outi Itkonen ja Eeva-Riitta Savolainen.

Tarja Melkko on valmistunut Oulun yliopistosta pääaineenaan biokemia ja väitellyt tohtoriksi Oulun yliopiston Lääketieteellisen biokemian laitokselta vuonna 1990. Väitöksen jälkeen hän työskenteli Teksasin, Oulun ja Tromssan yliopistoissa tutkijana ja opettajana. Lääketieteellisen biokemian dosentuurin Tarja Melkko sai vuonna 2000. Sairaalakemistin työura alkoi Oulun yliopistollisen sairaalan laboratoriosta 2000-luvun alussa.

Työura kemistinä alkoi erikoisanalytiikan parissa Lastenlaboratoriossa ja molekyylibiologian laboratoriossa. Molekyylibiologiassa Tarja Melkolla on erittäin syvä asiantuntemus, jota on tarvittu verisyöpien jäännöstaudin (mm. krooninen myelooinen leukemia) molekyylibiologisten menetelmien pystytyksessä ja tulkinnassa. Laboratorion päivittäinen rutiinianalytiikka on kulkenut erikoisanalytiikan rinnalla Tarja Melkon työtehtävissä. Tällä hetkellä alueellinen laboratoriotoiminta ja vierianalytiikka ovat hänen pääasialliset toiminta-alueensa, jossa hän ottaa käyttöön mm. terveyskeskuksissa käytettäviä vieritestejä, suunnittelee niiden laadunvarmistusta sekä ylipäänsä vieritestauksen järkevää järjestämistä.

Tarja itse kokee vahvuudekseen monipuolisuutensa. Hän on saanut työskennellä useissa eri kliinisissä, tutkimus- ja terveyskeskuslaboratorioissa, ja työhön on kuulunut erilaisten asiantuntijatehtävien lisäksi mm. hankinnat ja opetus.

SKKY ry. onnittelee vielä kerran lämpimästi Tarja Melkkoa!

 

Eeva-Riitta Savonen, oyl, NORDLAB

Päivi Laitinen, ylikemisti, HUSLAB

Outi Itkonen, kemisti, HUSLAB