Myönnetyt apurahat

SKKY päätti 70. toimintavuotensa kunniaksi vuonna 2016 ottaa käyttöön tieteelliseen tutkimukseen tarkoitetun vuosittaisen apurahan (25000€). Apurahan hakeminen tapahtuu vuosittain 31.1. mennessä ja päätös apurahan myöntämisestä tehdään kevätkokouksen yhteydessä pidettävässä johtokunnan kokouksessa. SKKY jakoi tämän vuosittaisen apurahan ensimmäistä kertaa kevätkokouksessaan 2017. Hakemuksia apurahaan saapui 2 kpl ja apuraha jaettiin seuraavasti:

dos. Outi Itkonen, HUSLAB ja prof. Anu Wartiovaara, Helsingin yliopisto 17000€ Likvorin aktiivisen foolihapon analyysimenetelmän kehittämiseen (Quantification of 5-methyltetrahydrofolate in cerebrospinal fluid)

dos. Hannu Koistinen, Helsingin Yliopisto, 8000€ Proteaasien käyttöä eturauhassyövän ennusteellisina markkereina tutkimiseen (Proteases as prognostic markers for prostate cancer)

SKKY onnittelee apurahan saajia!