Kliinlab-tidning

Kliinlab - tidningarna genom åren kan hittas här

Redaktionens kontakt information:

Chefredaktörer

Annakaisa Herrala
annakaisa.herrala(at)hus.fi
050-427 9844

Tuomas Mäntylä
tuomas.mantyla(at)hus.fi
044-269 1560

Redaktionen

Henrik Alfthan
henrik.alfthan(at)hus.fi

Petra Anttila
petra.anttila(at)epshp.fi
040 502 1888

Päivi Holm
paivi.holm(at)tyks.fi

Outi Itkonen
outi.itkonen(at)hus.fi
050 427 9277

Lotta Joutsi-Korhonen
lotta.joutsi-korhonen(at)hus.fi
050 427 2402

Paula Kaarne
paula.kaarne(at)islab.fi

Tuija Männistö
tuija.mannisto(at)nordlab.fi
040 635 6432

Ilkka Penttilä
ilkka.penttila(at)pp.sonera.net
040-582 5564

Elina Porkkala-Sarataho
elina.porkkala-sarataho(at)fimlab.fi
0400 992 615

Annika Kouki
annika.kouki(at)tyks.fi

Solveig Linko
solveig.linko(at)gmail.com

Kukka Pakarinen
kukka.pakarinen(at)islab.fi

Tanja Savukoski
tanja.savukoski(at)gmail.com

Annonser

Solveig Linko
solveig.linko(at)gmail.com
0400 705 747

Beställning och addressförändringar

Jonna Pelanti
jonna.pelanti(at)labquality.fi
050 3706110