Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys
Föreningen för Klinisk Kemi i Finland

Sääntömääräinen vuosikokous 21.5.2024 klo 16.30

Aika: tiistai 21.5.2024 klo 16.30

Paikka: Etäyhteys, kutsu lähetetty jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin

Linkki Teamsiin

Asiat: Esityslistan mukaisesti.

Tervetuloa,

SKKY:n johtokunta

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Järjestäytyminen
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  • Valitaan pöytäkirjan tarkastajat (2), toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan vahvistaminen työjärjestykseksi
 5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilivelvollisille
 7. Päätetään yhdistyksen sijoitussalkun osto- ja myyntitoimenpiteistä. Sijoitussuunnitelman esittelee sijoitusjohtaja Antti Kiviaho/Nordea Private Banking Inner Finland.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 10. Päätetään johtokunnan ja Kliinlab -lehden päätoimittajan vuosipalkkiot
 11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet. Valituista jäsenistä määrätään varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.
 12. Valitaan tilintarkastajan
 13. Muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat
 14. Kokouksen päättäminen
 1.