Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys
Föreningen för Klinisk Kemi i Finland

Sääntömääräinen vuosikokous 31.5.2022 klo 16.30

Aika: tiistai 31.5.2022 klo 16.30

Paikka: Etäyhteys etukäteen ilmoittautumalla (viim. 26.5.22) osoitteessa https://www.skky.fi/ilmoittautumislomake

Asiat: Esityslistan mukaisesti.

Tervetuloa,

SKKY:n johtokunta

Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Järjestäytyminen
   • Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
   • Pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta, toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
  5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen
  6. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja tilivelvollisille
  7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
  8. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
  9. Sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely (Muokatut säännöt: Liite 1, sääntöihin tehdyt muutokset korostettu keltaisella)
  10. Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta. Valituista jäsenistä määrätään varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
  11. Tilintarkastajan/-tarkastajien ja varatilintarkastajan/-tarkastajien valinta
  12. Muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat
  13. Kokouksen päättäminen