Jäseneksi liittyminen

SKKY:n sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa kliinisen kemian alalla toimiva tai siitä muuten kiinnostunut lääkäri tai kemisti. Lisäksi voidaan yhdistyksen jäseneksi ottaa muitakin yhdistyksen hyväksi toimivia henkilöitä. Jäseneksi ottamisesta päättää hakemuksen perusteella yhdistyksen johtokunta.

Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu on 10 (kymmenen) euroa.

Mikäli haluat liittyä SKKY:n jäseneksi, lähetä vapaamuotoinen hakemus tällä lomakkeella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Hakijan henkilötiedot ja yhteystiedot (myös sähköpostiosoite)
  • Koulutus
  • Toiminta kliinisen kemian alalla lyhyesti (työkokemus, kiinnostuksen kohteet)