Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys
Föreningen för Klinisk Kemi i Finland

Työryhmät

Johtokunnan päätöksellä SKKY voi tukea kliinistä kemiaa ja laboratoriolääketiedettä edistävien työryhmien toimintaa. Tällä hetkellä aktiivisia työryhmiä ovat kliinisen kemian laatutavoitteita määrittelevä työryhmä sekä toimintaansa aloittava kliinisen kemian yliopistollisten opettajien työryhmä. Johtokunta ottaa mielellään vastaan esityksiä yhdistyksemme jäseniltä uusiksi työryhmiksi.